ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Tanulj Tinó cég (székhely: 82496 Oberau, Daisenbergerstr 5,
adószám: ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett tanuljtino.hu
oldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük,
hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Hargitai Anita
A szolgáltató székhelye: 82496 Oberau, Daisenbergerstr 5, Németország
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ana@tanuljtino.hu
Cégjegyzékszáma: –
Adószáma: –
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fürstenfeldbruck
Telefonszámai: 06705312628
Engedély száma:
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: 3 in 1 Hosting Bt.


Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Btk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Meddig hatályos, az ÁSZF módosítása. (pl. A jelen Szabályzat 2015. augusztus 25.
napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan
módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
(tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos
valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.)
1.3. A honlap, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás. (pl.
Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett
weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem
regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Szolgáltató
fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül.)


Adatkezelési szabályok
1.4.Hol érhető el az adatvédelmi tájékoztató: www.tanuljtino.hu oldalon az oldal alján.


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, termékektől függően tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
1.7. A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról.


Rendelés menete
1.9. Felhasználó/Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást
a megrendelőlap kitöltésével.
Felhasználó/Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek típusát
és darabszámát megadja.
Felhasználó/Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát.

Felhasználó/Megrendelő megadja a szállítási címet, majd a szállítási/
fizetési módot, amelyek a megrendelés típusai szerint a következők:
Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság
lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra.
Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal
tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer
megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél
elálljon a szerződéstől.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló
tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó/Megrendelő köteles a
csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken,
csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv
felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos,
jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok
kézbesítése munkanapokon történik.
Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a ”megrendelés/
rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését,
előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve
megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk
egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően
visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a
visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/
Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja/megrendelése során,
vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet
fogadni.)
1.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó/ Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.)
1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása
Fizetési módok:
Előre utalás, paypal.
Szállítási költség: mindig az adott termék leírásánál részletezettek szerint.
A megrendelés során megadott postázási/kézbesítési címet Felhasználó/ Megrendelő köteles ellenőrizni, mert a megrendelést visszaigazoló emailben feltüntetett vételár csak az első szállítási díjat tartalmazza.
Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket “Cím elégtelen”, “Ismeretlen”, ” Elköltözött”, “Nem
vette át”, “Nem kereste” stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi)
szállítást belföldi-, és külföldi szállítás esetén egyaránt, a megrendelést
visszaigazoló e-mailben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott
szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb
postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését
követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni. Amennyiben utánvétes
terméket nem vesz át a Felhasználó/Megrendelő, úgy azt kizárólag előre
utalásos kifizetést követően (tehát a termék teljes vételárának, és a
szállítási díjnak kifizetését követően) szállítja le újból a Szolgáltató. Az
első sikertelen kézbesítést követően 180 napig őrzi meg a visszakerült
terméket a Szolgáltató, majd azt újból értékesíti a 180. napot követően.
Ez idő alatt az újraküldési díj ellenében Szolgáltató megkísérli a termék
újbóli kézbesítését, de amennyiben az is sikertelen lesz, úgy az őrzési
időbe azt is beleszámítja a Szolgáltató. A fentieket Felhasználó/
Megrendelő maradéktalanul elfogadja.)
1.12. A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe
vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás
az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől
függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem
érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a
szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára
hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozására két munkanapon belül kerül sor.
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,
Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,
felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől
számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség
teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.


Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt
termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a
szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete:
A szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja az árat.Panaszkezelés
1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés
helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az
adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó
módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás
ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja –
elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.Budapest, 2020. 05.hó 05nap